İş Sağlığı ve Güvenliği Firması, İSG Firması, İSG Hizmetleri, İş Sağlığı ve Güvenliği Kontrolleri, İSG Kontrolleri, İSG Ölçümleri, İSG Hizmetleri

Yüksekte Çalışma Eğiticinin Eğitimi


Yüksekte çalışma eğiticinin eğitimi (45 saat); katılımcılara yüksek yerlerde çalışmaların gerekliliklerinden bahsedilir. Yüksekte çalışma gerektiren ekipmanların doğru kullanımı, bakımı ve kontrolünün nasıl yapılacağına beceriyle birlikte bilgi kazandırılır. Oluşması muhtemel risklere karşı nasıl önlemler alınacağı noktasında da katılımcıya katkılar sunulur. 

Yüksekte çalışma eğiticinin eğitimi (45 saat) bazı yönetmelik ve kanunlara göre hazırlanmıştır. Bu kanun ve yönetmelikleri şöyle sıralayabiliriz; 

•    6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu, 
•    28695 sayılı kişisel koruyucu donanımların (KKD) iş yerlerinde kullanılması hakkında yönetmelik,
•    25786 sayılı yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği.

Eğitimle birlikte yukarıda belirttiğimiz yönetmelik ve kanunlara uygun olarak “Yüksekte Güvenli Çalışma Eğitimleri” verecek eğitmenler yetiştirilir. 

Yüksekte Çalışma Eğiticinin Eğitimi Kimler İçin Uygundur?

45 saatlik yüksekte çalışma eğiticinin eğitimi alabilmek için ilk olarak; kamu ve özel kurumlarında minimum 1 yıl çalışmış olmak gerekiyor. Bu şartın altından şu şartları da sağlayıp sağlamadığına bakılmalıdır;

•    İSG uzmanı adayları,
•    Minimum lise mezunu olup, kamu ve özel kurumların eğitim alanlarında istihdam edenler,
•    Yeni meslek edinmeyi düşünen ya da eğitimciliğe yönelen minimum ön lisans mezunları,
•    OSGB yani Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri’ nde görevli A,B ya da C sertifikası olan iş güvenliği uzmanları,
•    Üniversitelerin (itfaiyecilik, iş sağlığı ve güvenliği, insan kaynakları ve sivil savunma) ön lisans bölümleri mezunları,
•    Özel Eğitim Merkezlerinde eğitici olarak istihdam edenler.