İş Sağlığı ve Güvenliği Firması, İSG Firması, İSG Hizmetleri, İş Sağlığı ve Güvenliği Kontrolleri, İSG Kontrolleri, İSG Ölçümleri, İSG Hizmetleri

Yangın Eğitici Eğitimi


Yangın eğitici eğitimi (45 saat); 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında veriliyor. Bu kurs sayesinde işyerleri için; Binaların Yangından Korunması ve Acil Durum Hakkında Yönetmelik’e göre personeller yetiştiriliyor. İşyerlerindeki personellerin tümünün ya da bir kısmının zorunlu tutulduğu eğitimleri içeriyor. 

Yangın eğitici eğitimi, 45 saat sürmektedir. İşyerlerinde güvenli ortam oluşturulması ve personelleri yangına karşı bilinçlendirilmesi bu eğitimlerde amaçlanıyor. Eğitim sonunda öğrencilere sınav yapılıyor. Bu sınav sonucunda başarılı olanlara sertifika verilmektedir. 

Yangın Eğitici Eğitimi (45 Saat) Kimler İçin Uygundur?

Yangın eğitici eğitimi (45 saat) ile katılımcılar yangınlara karşı bilinçlendirilir. Yangın eğitici eğitimlerine aşağıda sıralayacağımız kişiler katılabilir;

•    İSG uzman adayları,
•    En az lise mezunları, kamu ve özel kurumlarının eğitim bölümlerinde çalışanlar,
•    Özel firma ya da kamu kurumlarında görevli İSG uzmanları,
•    Özel eğitim merkezlerinde eğitici olanlar,
•    Yangın tahliye ve kurtarmayla ilgili bilgi sahibi olmak isteyenler,
•    Üniversitelerin ön lisans (itfaiyecilik, iş sağlığı ve iş güvenliği, insan kaynakları ile sivil savunma) bölümünde okuyanlar ya da mezun olanlar,
•    Yeni meslek edinmek veya eğitici olmak isteyen minimum ön lisans mezunları,
•    Kurumlarla bağlantılı ya da bağımsız eğitim veren eğiticiler,
•    Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri’nde görevli A, B, C sertifikası olan iş güvenliği uzmanları.

Saka İSG, uzman eğitimcileriyle yangın eğitici eğitimi veriyor.