İş Sağlığı ve Güvenliği Firması, İSG Firması, İSG Hizmetleri, İş Sağlığı ve Güvenliği Kontrolleri, İSG Kontrolleri, İSG Ölçümleri, İSG Hizmetleri

Topoğrafya Kursu


Topografya kursu, iş sağlığı ve güvenliği kuralları doğrultusunda oluşturulmuştur. Topografya bilimi, arazileri detaylı olarak gösteren bir haritadır. Bu harita hesap, çizim ve ölçme şeklinde oluşturulmuştur. Topografya çalışmaları, yer ve arazinin detaylarını kapsıyor. Tehlikeli ve çok tehlikeli işler içinde yer almaktadır. Topografya kursu katılımcıları, araziye ihtiyaç duyulan topografya çalışmalarının nasıl olacağını öğrenirler. Kurs sayesinde katılımcılar, topografya konusunda mesleki yeterliliğe ulaşır. İnşaat projelerindeki topografya çalışmalarına eğitimlerde yer verilir. Tehlikeli iş kapsamına giren bu meslekle ilgili kursa sayesinde önemli bilgiler edinirler. 

Topografya Kursu Eğitim İçerikleri Nelerdir?

Topografya kursu eğitim içerikleri çok kapsamlıdır. Kursa katılanlar topografya konularına dair tam bilgilere sahip olurlar. Topografya kursu eğitim içeriklerini şöyle sıralayabiliriz;

•    İş güvenliği mevzuatı,
•    İş sağlığı ve güvenliği,
•    Mesleğin gerektirmiş olduğu gereksinimler ve yeterlilikler,
•    İnşaat ve arazi çalışma ortamı,
•    Topografya çalışmalarında iş sağlığı ve güvenliği adımları,
•    Arazilerin üzerinde ölçüm ve analiz gerçekleştirme,
•    Tehlikeli işlerde çalışma ortamı.

Topografya kursu bitiminde katılımcılar şu alanlarda iş bulabilir;

•    Yüksek bina inşaat projeleri,
•    Yapı inşaat sektörü,
•    Kara ve demir yolu döşemeleri,
•    Viyadük, tünel, köprü ve boru inşaatları,
•    İnşaat teknolojisi alanı.

Topografya kursuna katılabilmek için ilk olarak tehlikeli işlerde çalışabileceğinize dair sağlık raporu almanız gerekiyor. Saka İSG, profesyonel eğitimcileriyle topografya kursu düzenliyor. Kursa katılmak ve bilgi almak için Saka İSG ile iletişime geçebilirsiniz.