İş Sağlığı ve Güvenliği Firması, İSG Firması, İSG Hizmetleri, İş Sağlığı ve Güvenliği Kontrolleri, İSG Kontrolleri, İSG Ölçümleri, İSG Hizmetleri

Tıbbi Sekreterlik Eğitimi


Tıbbi sekreterlik eğitimi (120 saat); son dönemlerde hastanelerin artmasına bağlı olarak popüler hale geldi. Bu eğitimi alıp sertifika almaya hak kazananlar; hastane ve çeşitli sağlık kurumlarında tıbbi sekreter unvanıyla istihdam edebilecekler. 

Tıbbi sekreterlik eğitimi (120 saat) katılımcılara hem tıbbi terminolojiler hem de sekreterliğe dayalı bilgi ve beceriler kazandırıyor. Eğitimden sonra katılımcılar; tıbbi dokümantasyon, sekreterlik becerileri ve tıbbi terminoloji kazanımlarıyla birçok sağlık kurumunda göreve başlayabilirler. 

Tıbbi Sekreterlik Eğitimi (120 Saat) İçeriği Nedir?

Tıbbi sekreterlik eğitimi (120 saat) içeriğinin çok geniş olduğunu söyleyebiliriz. Tıbbi sekreterlik eğitim içeriklerini şöyle sıralayabiliriz;

•    Tıbbi sekreterliğe giriş,
•    Yazışma teknikleri,
•    Tıbbi terminoloji,
•    Toplumsal davranışların belirlendiği kurallarla birey ve toplumsal iletişim,
•    Sağlık meslekleri etiği,
•    Hasta hakları ve sorumlulukları,
•    Sağlık hizmetlerinde iletişim,
•    Hasta randevu kabulü,
•    Tıbbi sekreterlik ve hasta hizmetleri,
•    Arşivleme ve dosyalama.

Tıbbi sekreterlik eğitimi (120 saat) sayesinde birçok avantaj elde edebilirsiniz. Bu avantajları şöyle sıralayabiliriz;

•    Tıbbi sekreterlikle ilgili tüm bilgilere sahip olacaksınız.
•    Sertifika sayesinde herkesin önüne geçeceksiniz. 
•    Hasta kabul uzmanı ya da uzman tıbbi sekreter unvanına sahip olacaksınız. 

İlk olarak eğitimlere katılıp tamamlamanız gerekiyor. Eğitimleri tamamladıktan sonra sınava katılacaksınız. Sınavda 100 üzerinden en az 50 puan aldığınız takdirde sertifika almaya hak kazanmış oluyorsunuz. Tıbbi sekreterlik eğitimi (120 saat) için Saka İSG ile iletişime geçebilirsiniz.