İş Sağlığı ve Güvenliği Firması, İSG Firması, İSG Hizmetleri, İş Sağlığı ve Güvenliği Kontrolleri, İSG Kontrolleri, İSG Ölçümleri, İSG Hizmetleri

Sağlık Tetkikleri


Sağlık tetkikleri hizmetleri, Saka İSG tarafından uluslararası standartlara uygun şekilde verilmektedir. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında sağlık tetkikleri yapılmaktadır. 

Sağlık tetkikleri, işin niteliği ve iş yerinin tehlike sınıfı göz önüne alınarak yapılmaktadır. İş yerinde gerçekleşen risk değerlendirmeleri sonucunda;

•    Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde en geç senede 1 kez,
•    Az tehlikeli sınıfa mensup işyerlerinde en geç geç 5 senede 1 kez,
•    Tehlike sınıfı içindeki işyerindeyse en geç 3 senede 1 kez periyodik sağlık tetkiklerinin yapılması gerekmektedir. 

Sağlık Tetkikleri Neye Göre Yapılıyor?

Sağlık tetkikleri yapılma sebepleri vardır. Bu sebepleri şöyle sıralayabiliriz;

•    İşe dönüş muayenesi,
•    İşe giriş muayenesi,
•    Erken tanı,
•    Çalışma ortamı gözetimi,
•    İşten ayrılma muayeneleri,
•    Erken kontrol muayenesi,
•    Tamamlayıcı muayeneler,
•    Ek muayeneler,
•    Aralıklı kontrol muayenesi,
•    Yer-iş değişikliği,
•    Geç muayeneler,

Sağlık tetkikleri, işyeri hekimlerinin yetkisi altındadır. Sağlık tetkikleri kapsamında çalışanlar; portör ve radyolojik muayenelere tabii tutulmaktadır. Ayrıca işyeri hekimi gerek gördüğü takdirde laboratuvar tetkikleri de yapabilir. Personellerin sağlık gözetimleri ve mesleki maruziyetleri de işyeri hekimi tarafından takip edilmektedir. İşçiler sağlık kontrolünden geçerek işe uygun olup olmadıkları belirlenir. Mesleki hastalığın tanısı sağlık tetkikleriyle koyulabilir. Ayrıca kronik hastalığı olanlar ya da madde bağımlılığı gibi durumları olanlarda işyeri hekiminin gerçekleştirdiği sağlık tetkikleri sayesinde kolayca belli olmaktadır. Sağlık tetkikleri hizmetleri sayesinde; çalışanların sağlıklı ve güvenli olarak işlerini yapmaları sağlanmış olur.