İş Sağlığı ve Güvenliği Firması, İSG Firması, İSG Hizmetleri, İş Sağlığı ve Güvenliği Kontrolleri, İSG Kontrolleri, İSG Ölçümleri, İSG Hizmetleri

Sağlık Personeli Hizmeti


Sağlık personeli hizmeti, Saka İSG tarafından eğitimli ve profesyonel ekibiyle OSGB hizmetleri kapsamında verilmektedir. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında işyerlerinin sağlık personeli temin etmesi zorunludur. 

Sağlık personelleri hem Sağlık Bakanlığı hem de Çalışma Bakanlığı tarafından sertifika alarak işyerlerinde çalışmaya başlarlar. İş sağlığı ve güvenliği doğrultusunda çalışma yaparlar. Sağlık personelleri; acil tıp teknisyeni, sağlık memuru ya da çevre sağlığı teknisyeni olarak da bilinmektedir. 

Sağlık Personeli Hizmetleri Kapsıyor?

Sağlık personeli hizmetleri işyerlerinde farklı birçok çalışma yapar. İş sağlığı ve güvenliğine dair çalışmalar yürüten sağlık personellerinin görevlerini şu şekilde sıralamak mümkündür:

•    Görevlerini yaparken saygınlıklarını daima korumak,
•    Veri toplamak,
•    İnsanlara sağlık konusunda doğru bilgiler vermek,
•    Gerekli olan kayıtları tutmak,
•    İlkyardım hizmetleriyle ilgili doğru çalışmalara imza atmak,
•    İşyerlerini hijyen ve sağlık kurallarına uygun hale getirmek,
•    İş sağlığı ve güvenliğiyle alakalı eğitimler düzenleme ya da onlarda görev alma,
•    Personellerin sağlık ve çalışma hikayelerini periyodik muayene-işe giriş formunda belirtme,
•    İşyeri doktoru personelleri muayene yaparken ona yardımcı olma,
•    Personellerin sağlık eğitimlerinde görev yapma,
•    İşyerlerinde görevli personel temsilcilerine destek vermek hatta onlarla çalışmalar yapmak,
•    İşyeri binalarını güvenli hale getirmeye çalışmak,
•    İş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesiyle çalışmalar gerçekleştirmek,
•    İş sağlığı ve güvenliğiyle alakalı olarak tüm alanlarda detaylı araştırmalar yapmak,
•    Acil eylem planları hazırlamak. Ayrıca acil eylem planına göre eğitimler düzenlemek.