İş Sağlığı ve Güvenliği Firması, İSG Firması, İSG Hizmetleri, İş Sağlığı ve Güvenliği Kontrolleri, İSG Kontrolleri, İSG Ölçümleri, İSG Hizmetleri

Risk Analizi


Risk analizi için Saka İSG ile iletişime geçerek profesyonel hizmet alabilirsiniz. Risk analizi, her işletmenin alması gereken bir hizmettir. İşyeri ve çalışanların tehlikeli durumlara karşı korunmasında risk analizinin önemi çok büyüktür. 

Risk analizi çalışmaları İSG personelleri tarafından yapılıyor. İSG personelleri,  riskleri belirleyip onlarla ilgili analiz oluştururlar.  Ayrıca risk kontrol tedbirleri karşılaştırması yapılır. Çalışma ortamındaki riskler tanımlanır.  Risk süreçleri belirlenerek ona göre yöntemler geliştirilir. İşletmeler hedeflerine ulaşma noktasında kendilerine engel olan etmenleri risk analizi sayesinde yok ederler. Risk analizleri, olasılık ve etkilerden oluşan teknikleri içeriyor. 

Risk Analizi Nasıl Yapılır?

Risk analizi çalışmaları çok geniştir. Risk analizi çalışmalarını şöyle sıralayabiliriz;

•    Risk değerlendirilmesinin neden yapıldığı,
•    Tehlike nedir,
•    Risk değerlendirilmesini yapmaya zorlayan yasal prosedürler,
•    Risk analiz yöntemleri,
•    Risk yönetimi,
•    ISI 9001: 2015 Risk Temelli Yaklaşım,
•    ISO 31000 Risk Yönetim Standardı,
•    Risk Yönetim Çerçevesi,
•    Süreç yönetimi,

Risk analizi çalışmalarında İSG’ler risklerle ilgili tablo hazırlarlar. Öncelikler belirlenerek o doğrultuda güvenli ortam oluşturulur. Kontrol tedbirleri doğrultusunda güvenli çalışma sistemi ve ortamı hazırlanır.  Risk analizi sayesinde işyerindeki personeller olması muhtemel kazalardan korunurlar. İş sağlığı ve güvenliği uzmanları, işyerlerinin faaliyetlerini ele alıp o doğrultuda risk analizini belirler. İşyerlerinin yer aldıkları tehlike sınıfları risk analizi için çok önemlidir. Örneğin; silah, kimyasal madde gibi ürünlerin üretildiği işyerlerinde tehlikeli durumların yaşanma riski çok yüksektir. Bu nedenle böyle işyerlerinde risk analizi daha özenli hazırlanır.