İş Sağlığı ve Güvenliği Firması, İSG Firması, İSG Hizmetleri, İş Sağlığı ve Güvenliği Kontrolleri, İSG Kontrolleri, İSG Ölçümleri, İSG Hizmetleri

Periyodik Kontrol ve Muayene


Saka İSG bünyesindeki alanında uzman ekipler, periyodik kontroller ve muayene hizmetleri veriyor. Periyodik kontroller ve muayene hizmetlerinde hedef; katılımcılara ekipmanların güvenli olarak hedef fonksiyonları yerine getirdiği ya da getirmediğini saptamaktır. 

Periyodik kontroller ve muayene aynı zamanda fenni muayene şeklinde de isimlendirilir. Ekipmanların çalışma şeklinin kontrol edildiği ve ona göre önlemlerin alındığı sistemlerdir. Kurs katılımcıları; periyodik kontroller ve muayene eğitimlerine katıldıktan sonra bir ekipmanın güvenli şekilde çalışıp çalışmadığını çok net şekilde anlayabilecek. 

Periyodik Kontroller ve Muayene İçeriği Nedir?

Periyodik kontroller ve muayenelerdeki amaç; bazı ekipmanların nasıl çalıştığını belirlemektir. Bu ekipmanları şöyle sıralayabiliriz;
•    Tezgahlar,
•    İletme-kaldırma malzemeleri,
•    Tesisat ve basınçlı kaplar,
•    Tesisatlar.

Her işletme bünyesinde bulundurduğu ekipmanların periyodik kontrol ve muayenesini yönetmenlik doğrultusunda yaptırması gerekiyor. Bu yönetmelik; İş ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları’dır. Yüksek teknikerler, makine mühendisleri ve makine teknikerleri periyodik kontrollerle muayene eğitimine katılıp sertifika alabilir. Sertifikayı aldıktan sonra çeşitli yerlerde çalışabilirler. Transformatör, paratoner tesisatı, elektrik ve topraklama tesisatlarının periyodik kontrolleri elektrik mühendisleri tarafından yapılıyor. Periyodik kontrol ve muayene kursuna elektrik mühendisleri de katılabilir. Aynı zamanda gemi inşaatı mühendisleri de bu kursa katılarak başarılı oldukları takdirde belge alabilirler. Gemi mühendisleri de kurstaki aldıkları eğitim ve sonundaki sertifika sayesinde iskelelerin periyodik kontrolünü yaparlar. Mimarlık ve mühendislik fakültesini bitirenler, periyodik kontroller ve muayene eğitimlerine katılabilir.