İş Sağlığı ve Güvenliği Firması, İSG Firması, İSG Hizmetleri, İş Sağlığı ve Güvenliği Kontrolleri, İSG Kontrolleri, İSG Ölçümleri, İSG Hizmetleri

Patlama Ölçümü


Ortam ölçümleri kapsamında yer alan patlama ölçümü, iş sağlığı ve güvenliği açısından çok önemlidir. Patlama ölçümü; işyerlerinde patlayıcı gazlara karşı önceden önlem alınmasını sağlar. 

Doğal gaz, LPG, asetilen ve hidrojen gazların seviyeleri ölçülmediği takdirde patlama riski oluşturur. Belirttiğimiz bu gazlar havayla karıştığında patlayıcı şekline bürünür. En küçük bir kıvılcımda dahi patlayarak tehlike oluşturabilir. Patlamalar gazların havayla karışım oranına bağlı olarak ortaya çıkar. Gaz ve hava karışımlarının hem üst hem de alt patlama sınırları bulunuyor. Patlamaya meyilli malzemeler gerçekten işyeri faaliyetleri için gerekliyse işyerinde tutulmalıdır ancak bu malzemelerin işyerinde belirli kurallar dahilinde tutulması gerekir. Güvenli ortamda patlamaya sebep olmayacak şekilde tutulmalıdır. 

Patlama Ölçümü Nasıl Yapılır?

Patlama ölçümü yapımında ilk olarak hazırlık aşaması yerine getirilmelidir. Hazırlık aşamasında yapılacak işlemler doğru değerlendirilmelidir. Patlama ölçümü işlemlerini şöyle sıralayabiliriz;

•    Kullanılan malzeme türü,
•    Kullanımlarından dolayı ortaya çıkabilecek muhtemel durumlar,
•    Kullanım aşamaları,

İşyeri, malzeme türlerine göre değerlendirilir. İşyerinin faaliyetleri ve ortamı değerlendirilir. Daha sonra iş sağlığı ve güvenliği kanun ve yönetmelikleri kapsamında bir değerlendirme yapılır. Eğer malzemeler işyerinin özellikleriyle bağlantılı değilse işverene bilgi verilerek onların uzaklaştırılması istenir. Malzemeler uygun olarak yerleştirilmediği takdirde de bilgi verilip iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun hareket edilmesi istenir. Patlama ölçümü yapacak cihazlar test yapılarak hazır hale getirilir. Ön deneme akabinde ölçüm işlemi gerçekleşir. Ölçüm sonuçları elde edildikten sonra onlar raporlanıp değerlendirmeye hazır şekle getirilir. Böylelikle patlama riski ölçüm sayesinde ortadan kaldırılmış olur.