İş Sağlığı ve Güvenliği Firması, İSG Firması, İSG Hizmetleri, İş Sağlığı ve Güvenliği Kontrolleri, İSG Kontrolleri, İSG Ölçümleri, İSG Hizmetleri

Mobil Sağlık Hizmetleri


Mobil sağlık hizmetleri; işyerlerindeki çalışanlara veriliyor. Personellerde mesleki hastalıkların olup olmadığını saptamak için düzenli aralıklarla tıbbi tetkik ve tahlillerin yapılmasını içermektedir. Bu hizmet şekli isminden de anlaşılacağı üzere mobilize edilerek çalışanlara sunulmaktadır.

Mobil sağlık hizmetleri, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında veriliyor. Saka İSG, uzman ekibiyle OSGB hizmetleri doğrultusunda mobil sağlık çalışmaları yapmaktadır. Mobil sağlık hizmetleri:

•    Kan ve idrar tahlilleri,
•    İşe giriş muayeneleri,
•    Mobil araç sağlık taraması,
•    Solunum fonksiyon testleri,
•    Göz muayenesi,
•    Aşı uygulamaları,
•    Acil durum eylem planı,
•    Periyodik bakımlar,
•    Kan ve idrar tetkikleri,
•    Odyomedri,
•    Akciğer grafisi,
•    İş güvenliği hizmetleri,
•    Portor muayenesi,
•    İSG kurulu oluşturma şeklinde sıralanabilir. 

Mobil Sağlık Hizmetleri Avantajları Nelerdir?

Mobil sağlık hizmetleri alarak işletmenizin birçok avantaja sahip olmasını sağlayabilirsiniz. Bu avantajları şöyle sıralayabiliriz:

•    Personeller dışarıda uğraşmadan kendi kurumları içinde sağlık raporu alabilirler. 
•    Hem işyerleri hem de çalışanlar koruma altına alınmış olur. 
•    Personeller kurumlarının dışına çıkmadan işlerini hemen halledebilirler. 
•    İşten dolayı oluşabilecek meslek hastalıkları teşhis edilir. 
•    Kurumun içinde yapıldığı için personellerin sağlık kontrolleri hemen gerçekleşmiş olur. 

Mobil sağlık hizmetleri, çok çalışana sahip işyerleri için büyük avantajdır. Belirli periyotlarda çalışanlara tıbbi hizmet verilmektedir. Özel gezici sağlık hizmetleri olarak da isimlendirebileceğimiz bu çalışma sayesinde işyerlerinde oluşması muhtemel kazaların önüne gelmiş oluyor. Çalışanları korumayı amaçlayan bir hizmettir.