İş Sağlığı ve Güvenliği Firması, İSG Firması, İSG Hizmetleri, İş Sağlığı ve Güvenliği Kontrolleri, İSG Kontrolleri, İSG Ölçümleri, İSG Hizmetleri

Kaynakçı Kursu


Kaynakçı kursu; kaynaklı imalat gerçekleştiren işletmelere kalifiyeli personel yetiştirmeyi amaçlıyor. Saka İSG profesyonel eğitimcileri tarafından verilen eğitimler; teorik ve uygulamalıdır. 

Kaynakçı kursu; katılımcıya kaynağın yapılışıyla ilgili teknikler öğretir. Katılımcının kaynak yeteneği geliştirecek ve birçok projede yer almasını sağlayacak teknikler üretiliyor. Kurs sonunda katılımcı kaynak yapımı konusunda tam donanıma sahip olacak. Kaynakçı kursuna;

•    Elektrik-elektronik bakım onarımcıları,
•    Mekatronik sektörü,
•    Elektrik alanı,
•    Otomasyon sektörü,
•    Elektronik alanda faaliyet gösterenler katılabilir. 

Kaynakçı kursuna katılabilmek için yeterli fiziki ve bedensel özelliğe sahip olma şartı aranıyor. Ayrıca bu kursa katılmayı düşünen kişinin ilköğretim eğitimini tamamlamış olup olmadığına da bakılır. 

Kaynakçı Kursu İçeriği Nedir?

Kaynakçı kursu eğitimleri 5 ayrı yöntemle yapılmaktadır. Bu yöntemler;

•    Oksi-Asetilen kaynağı,
•    Gazaltı MIG/MAG kaynağı,
•    Polietilen kaynağı,
•    Elektrik ark kaynağı,
•    TIG kaynağı şeklinde sıralanabilir. 

Kaynakçı kursu fiyatları her dönemde değişmektedir. Bundan dolayı net bir fiyat belirtmek doğru değildir. Kaynak yapmaya yönelik bilgi ve becerileri geliştirmek için düzenlenen kurslardır. Pratik ve teorik bilgi aktarımı yapılan eğitimler, basamak basamak sınıflandırılmıştır. Eğitim sonunda katılımcı sınava tabii tutularak geçerli not aldığı takdirde MEB onaylı sertifika verilir. MEB onaylı kaynakçı kursu sertifikası uluslararası nitelik taşımaktadır. Kaynak işi tehlike ve çok tehlikeli sınıfında yer aldığı için çok kapsamlıdır. Kurs sonunda katılımcılar;

•    TIG kaynak yöntemleriyle ilgili bilgi ve beceri,
•    Sanayide kullanımı söz konusu olan kaynaklı birleştirme metotlarıyla özellikleri konusunda bilgi sahibi olurlar.