İSG bir ekip çalışmasıdır. Belirli sayıdan fazla çalışanı olan işyerlerinde, İSG konseyi kurulması ve risk sınıfına göre farklı zamanlarda toplanması zorunluluğu vardır (az tehlikeli: 3 ayda bir, tehlikeli 2 ayda bir, kritik ayda bir.).

İSG Ekiplerinin Kurulması


İş Sağlığı ve Güvenliği Kimler Tarafından Sağlanır?

İSG bir ekip çalışmasıdır. Belirli sayıdan fazla çalışanı olan işyerlerinde, İSG konseyi kurulması ve risk sınıfına göre farklı zamanlarda toplanması zorunluluğu vardır (az tehlikeli: 3 ayda bir, tehlikeli 2 ayda bir, kritik ayda bir. ) . Genel olarak işyeri hekimi iş sağlığı ile ilgili olumsuz olayları, iş güvenliği uzmanı ise iş güvenliği ile ilgili olanları belirleyerek İSG kuruluna sunar. Konseyde ayrıca çalışan sayısına göre değişen işveren temsilcileri ve çalışan temsilcileri de yer almaktadır.

Kısacası, şirket İSG ile bir grup olarak ilgilenmeli ve çalışanların görüşlerine yer bırakmalıdır. İş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi, iş sağlığı ve güvenliği konusunda en bilgili kişiler olmasına rağmen, İSG risklerini detaylı olarak göremeyebilirler. İSG sürecinde en etkin sonuçlara tüm çalışanların katılımı ile ulaşılacaktır. 

İş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personelinin çalışma süreleri yönetmeliklerle belirlenmekte ve şirketin ihtiyaçlarına göre minimum sürede hizmet alınabilmektedir. Müsaitlik durumunuzu hesaplamak için çalışan sayısı ve tehlike sınıfı gibi bilgilere ihtiyaç duyulur.