İş Sağlığı ve Güvenliği Firması, İSG Firması, İSG Hizmetleri, İş Sağlığı ve Güvenliği Kontrolleri, İSG Kontrolleri, İSG Ölçümleri, İSG Hizmetleri

İşaretçi ve Sapancı Eğitimleri


İşaretçi ve sapancı eğitimleri; iş makinelerinin nasıl kullanılacağına dair bilgiler veriyor. İş makinalarının güvenli, doğru şekilde nasıl kullanılacağı hususuna dayalı bir eğitimdir. 

İşaretçi ve sapancı eğitimleri sayesinde iş kazalarının önüne geçmek amaçlanıyor. Kalifiye sapancı ve işaretçinin yetiştirilmesi noktasında verilen eğitimler olduğunu söyleyebiliriz. Bu eğitime katılmayı düşünen kişi, okuma yazma mutlaka bilmelidir. Gerekli fiziksel ve bedensel yeterliliğe de sahip olması çok önemlidir. Tehlikeli işlerde çalışabileceğine yönelik sağlık raporu alması gerekiyor. Eğitimin amacı; kurum çalışanlarının kaza geçirmeden işlerini tamamlamasını sağlamaktır. Teknik bilgilere yönelik eğitimlerdir. İş esnasında yapılan yanlış uygulamaların önüne geçilmesini sağlar. Ayrıca işaretçi ve sapancı eğitimleri;

•    İş sağlığı,
•    İş güvenliği,
•    İş güvenliği bilinci gibi konularda katılımcıları bilinçlendirmeyi amaçlıyor. 

İşaretçi ve Sapancı Eğitimleri İçerikleri Nelerdir?

İşaretçi ve sapancı eğitimleri katılımcıların pek çok konuda kendini yetiştirmesini sağlıyor. İlk olarak kursta kaldırma iletme makineleri tanımlanarak onların sınıflandırılması yapılır. İş güvenliği doğrultusunda sapancıların uygulanmasına dair kurallar belirlenir. 

Çalışma sahasında ne tür önlemlerin alınacağı saptanır. Sapancıların kullanım ve teknik esasları ele alınır. Tehlikeleri gösteren işaretlerle genel işaretler hakkında bilgi verilir. Yatay ve dikey işaretlere yönelikte hareketler hakkında bilgi verilmektedir. İletme ve kaldırma makinelerinin onarım- bakım işlerinin yapılma şekilleri gösterilir. Güvenlik önlemleri alınarak akabinde periyodik testlerin nasıl yapılacağı eğitimci tarafından gösterilir. Saka İSG bünyesindeki iş güvenliği ve sağlığı yönetmeliğine göre uzmanlık kazanan kişiler; işaretçi ve sapancı eğitimleri veriyor.