İş hayatında yaygın olarak kullanılan iş sağlığı ve güvenliğini İSG olarak tanımlarsak, işyerinde işin yürütülmesi sırasında çeşitli sebeplerden kaynaklanan olası sağlığa zarar verici durumların önüne geçmek için yapılan sistematik çalışmadır.

İş Sağlığı Nedir


İş sağlığı ve güvenliği nedir?

İş hayatında yaygın olarak kullanılan iş sağlığı ve güvenliğini İSG olarak tanımlarsak, işyerinde işin yürütülmesi sırasında çeşitli sebeplerden kaynaklanan olası sağlığa zarar verici durumların önüne geçmek için yapılan sistematik ve bilimsel bir çalışma olduğu söylenebilir.

İş Sağlığı ve Güvenliği 1980'lerden beri, Avrupa Birliği'nde şiddetle ele alınmaya başlandı. Özellikle 1989 yılında yayınlanan 89/391/EEC sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Direktifi iş sağlığı ve güvenliği alanında bir çerçeve olarak kabul edilmiş ve daha sonra bu çerçeveye dayalı olarak bir dizi bireysel direktif yayınlanmıştır. 2012 yılında ülkemde yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu da AB birleşmesi döneminde hayatımıza girmiştir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışmalarının Amaçları

İşçi güvenliğinin sağlanması iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının ana konusudur. Amacı, çalışanları iş kazalarına ve meslek hastalıklarına karşı koruyarak ruhsal ve bedensel bütünlüğünü sağlamaktır. İşyerinde güvenliğin sağlanması, verimliliği artıracağı için özellikle ekonomik açıdan önemlidir.

İşyerinde yapılacak işlemlerde, endüstriyel kazalar veya iş kazaları sonucu meydana gelebilecek makinelerin hasar görmesi ve durması, patlamalar, yangınlar gibi şirketi riske atabilecek durumlar nedeniyle iş güvenliği sağlanacaktır. Amacından da anlaşılacağı gibi iş sağlığı ve güvenliği çok yönlü bir çalışmayı gerektirmektedir. Çalışma sırasında tıp, fizik, kimya, matematik, istatistik, ekonomi, sosyoloji, psikoloji ve ergonomi gibi bilimlerden yararlanılır. Çalışma alanı, çalışmanın tüm yönlerini içerir. Doğal olarak her iş kolunda farklılık gösterir.

İş sağlığı ve güvenliği konusunda yapılan tüm çalışmalara rağmen iş kazaları ve meslek hastalıklarının istenilen düzeye indirilemediği sonucuna varılmıştır. Fonksiyonel hastalıklar tespit edilemez ancak fonksiyonel kazalar büyük oranda tespit edilebilir. İş kazaları, kesikler, yaralanmalar, elektrik çarpmaları, zehirler, fiziksel hastalıklar, kırıklar, organ kayıpları, çok sayıda insanın ölümü ve ölümü nedeniyle. İş sağlığı ve güvenliğini bir cümle ile özetleyecek olursak; “İnsana odaklanan yaklaşımın adı budur” denilmelidir.