İş Sağlığı ve Güvenliği Firması, İSG Firması, İSG Hizmetleri, İş Sağlığı ve Güvenliği Kontrolleri, İSG Kontrolleri, İSG Ölçümleri, İSG Hizmetleri

İş Güvenliği Uzmanı


İş güvenliği uzmanı bir işyerinde olması gereken önemli pozisyonlardandır. İş güvenliği uzmanları sayesinde işyerlerinde çalışanlar için güvenli çalışma ortamı yaratılmış olur. Saka İSG ile iletişime geçerek profesyonel iş güvenliği uzmanlarından hizmet alabilirsiniz. 

İş güvenliği uzmanı olan kişiler;

•    Mimarlık,
•    Biyoloji,
•    Mühendislik,
•    Teknik öğretmenlik,
•    Fizik,
•    Kimya bölümlerinden herhangi birinden mezun olurlar. 

Ayrıca iki yıllık üniversitelerin iş sağlığı güvenliği bölümünden de mezun olmak gerekiyor. İş güvenliği aldıkları sertifika doğrultusunda işyerlerinde çalışırlar. İş güvenliği uzmanlarının çalışma sınıfları aldıkları sertifika doğrultusunda; A sınıfı, B sınıfı ve C sınıfı şeklindedir.  A sınıfı belgesi olanlar; “bütün tehlike sınıfları” olan işyerlerinde çalışabilirler. B sınıfı belgeliler; “az tehlikeli ve tehlikeli”, C sınıfıysa “az tehlikeli” olan işyerlerinde istihdam edebiliyorlar. 

İş Güvenliği Uzmanları Ne İş Yapar?

İş güvenliği uzmanı olan kişilerin görev ve sorumlulukları çok ağırdır. İşyerlerindeki çalışanlara sağlıklı çalışma sunmak için çalışırlar.  İş güvenliği uzmanlarının görev ve sorumlulukları şöyle sıralayabiliriz;

•    İş Güvenliği çalışmaları kapsamında ilgili olan birimlerle iş birliğine dayalı çalışma,
•    İş güvenliği doğrultusunda çalışma ortamı gözetme,
•    İş güvenliğiyle alakalı rehberlik ve danışmanlık,
•    Risk değerlendirmesi yapma.

İş güvenliği uzmanları; iş yerlerinde verimliliği artıracak ve iş akışının normal ilerleyeceği çalışmalar yaparlar. Çalışanların sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmasını sağlarlar. Yangın, kimyasal sızıntı, göçme ve patlama gibi iş yerlerinde yaşanabilecek sıkıntılara karşı önlem alırlar. İş güvenliği uzmanları çalıştıkları kurumların meslek sırlarını, ticari ve ekonomik durumlarını da gizli tutarlar.