İş sağlığı ve güvenliği, örneğin işyerinin fiziksel çevre koşulları ve çalışma ortamı nedeniyle çalışanların yaşayabileceği sağlık ve mesleki sorunları azaltmak veya ortadan kaldırmak için yapılan analiz ve çabadır.

İş Güvenliği Nedir


İş sağlığı ve güvenliği, örneğin işyerinin fiziksel çevre koşulları ve çalışma ortamı nedeniyle çalışanların yaşayabileceği sağlık ve mesleki sorunları azaltmak veya ortadan kaldırmak için yapılan analiz ve çabadır.

İş sağlığının ve iş güvenliğinin tam olarak garanti altına alınabilmesi için çalışma ortamında oluşabilecek tehlike ve sağlığa zararlı koşulların risk ve tehlike analizleri yapılarak ortadan kaldırılması gerekmektedir. İş güvenliğini sağlamaya yönelik adımlar atılarak, çalışanlar, işletmeler ve işyerleri korunur.

İş sağlığı ve güvenliğinin temeli; işçileri iş kazalarından ve meslek hastalıklarından korumak için gerekli önlemleri almak ve çalışanları bu konuda bilgilendirmek. İş sağlığı ve güvenliği 4857 sayılı İş Kanunu'nun yasal dayanağıdır.Kanun, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak işverenlerin ve çalışanların yükümlülüklerini düzenler ve bu durumda işyerinde gerekli cezai yaptırımların yöneterek, iş sağlığı ve güvenliği organize bir şekilde yürütülmesine olanak sağlar.