İş Sağlığı ve Güvenliği Firması, İSG Firması, İSG Hizmetleri, İş Sağlığı ve Güvenliği Kontrolleri, İSG Kontrolleri, İSG Ölçümleri, İSG Hizmetleri

İlk Yardım Eğitimleri


İlk yardım eğitimi; pratik ve teorik bilgilerden oluşuyor. Bu eğitim, ilk yardım yönetmeliği kapsamında kanunen alınması gerekiyor. 

İlk yardım eğitimi sonunda katılımcılar, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı sertifika veriliyor. Sertifikanın yanı sıra katılımcıya ilk yardımcı kimlik kartı da verilmektedir. Özel ve kamu kuruluşları olmak üzere tüm işyerlerinde personel sayısı kapsamında ilk yardımcı bulundurulur. İlk yardım eğitim içerikleri;

•    Genel ilk yardım bilgileri,
•    Temel yaşam desteği,
•    Yaralı/hasta taşıma teknikleri,
•    Zehirlenmelerde ilk yardım,
•    Yaralı/hasta ve olay yerinin değerlendirilmesi,
•    Boğulmalarda ilk yardım,
•    Bilinç bozukluklarında ilk yardım,
•    Burun, göz ve kulağa yabancı cisim kaçtığında ilk yardım,
•    Bilinç bozukluklarında ilk yardım,
•    Donuk, yanık ve sıcak çarpmalarında ilk yardım,
•    Hayvan ısırmalarında ilk yardım,

İlk Yardım Eğitimi Önemi Nedir?

İlk yardım eğitimi alan kişiler; olay yerine sağlık görevlileri gelesiye kişilerin hayatını kurtarmak, durumlarının kötüye gitmesini engellemek için uygulama yaparlar. Mevzuat kapsamında tüm işyerlerinde tehlike sınıfı doğrultusunda ilkyardımcı olması gerekiyor. İşyerlerinde bulundurulması gereken ilkyardımcı sayılarını şöyle belirtebiliriz;

•    Çok tehlikeli işlerin yapıldığı işyerlerinde her 10 personelden bir,
•    Az tehlikeli işler kapsamına giren işyerlerinde her 20 personelden bir,
•    Tehlikeli işler kategorisindeki işyerlerindeyse her 15 personelden bir,

İlk yardım eğitiminin amacı; acil durumla karşılaşıldığında yaralı ya da hastaya doğru/hızlı müdahalelerin yapılmasıdır. Eğitimlere 18 yaşını dolduranlar ve en az ilkokul mezunu olanlar katılabilir. İlk yardım eğitimi için Saka İSG’nin profesyonel uzman eğitmenleriyle irtibata geçebilirsiniz.