İş Sağlığı ve Güvenliği Firması, İSG Firması, İSG Hizmetleri, İş Sağlığı ve Güvenliği Kontrolleri, İSG Kontrolleri, İSG Ölçümleri, İSG Hizmetleri

Haberleşme Sistemleri Kursu


Teknolojinin gelişmesi sonucunda haberleşme sistemleri kursu gibi eğitim önemi artmıştır. Kursa katılanlar; elektrik elektronik alanlarda haberleşme sistemlerinin kurulumunu sağlarlar. Aynı zamanda Haberleşme sistemlerinin onarım ve bakımında da önemli rol oynuyorlar. 

Haberleşme sistemleri kursu katılımcılara bazı beceriler kazandırıyor. Bu becerileri şöyle sıralayabiliriz;

•    TV ve anten sistemlerinin tesisi,
•    Yerel dağıtım şebekeleri başta olmak üzere bina gibi pek çok alanda haberleşme tesisatlarının proje kapsamında döşenmesi,
•    Cihaz ve tesisatların montajlanması, onarımı ve bakımı,
Haberleşme sistemlerine kursuna katılabilmek için; ilk olarak ilkokul mezunu olma şartı aranıyor. Ayrıca fiziksel ve bedensel açıdan da mesleki yeterliliğe sahip olmak gerekmektedir. 

Haberleşme Sistemleri Kursu İçerikleri Nelerdir?

Haberleşme sistemleri kursu sonunda katılımcılar sınava girerek 100 puan üzerinden minimum 45 puan almaları gerekiyor. Kursta katılımcılar şu içerikler hakkında bilgi sahibi oluyor;

•    Anten tesisatı,
•    Analog devre elemanları,
•    Haberleşme teknolojisi tarihi,
•    Sistemdeki arızaları tespitte kullanılan teknikler,
•    Bina içi haberleşme sistemleri,
•    Temel elektrik elektronik kavramlar,
•    Mobil iletişim cihazları,
•    Haberleşme tesisatı çalışma prensibi,
•    Daire içi haberleşme sistemleri.

Haberleşme sistemi kursunda başarılı olanlara verilen sertifika MEB onaylıdır. Kurs katılımcıları hem elektronik hem de elektrik sektörlerinde üstün donanım ve bilgiye sahip olurlar. Yeni meslek edinmek isteyenlerin katılabileceği bir kurstur. Haberleşme sistemlerine dair bilgiler edinirler. Kursta aynı zamanda iş sağlığı ve güvenliği kapsamında uyulması gereken kurallarda katılımcıya aktarılır.