İş Sağlığı ve Güvenliği Firması, İSG Firması, İSG Hizmetleri, İş Sağlığı ve Güvenliği Kontrolleri, İSG Kontrolleri, İSG Ölçümleri, İSG Hizmetleri

Gürültü Ölçümü


SAKA İSG, ortam ölçümleri arasında yer alan gürültü ölçümü hizmeti; işyerlerinde çalışanların sağlığı için çok önemlidir. Gürültü ölçümleri, dış ve iç ortam şeklinde ikiye ayrılıyor. Dış ortam gürültü ölçümleri; akustik, çevresel gürültü ölçümleri şeklinde ifade edilir. Burada çevresel etkilere yönelik araştırmalar yapılmaktadır. İç ortam gürültü çeşitleriyse; işyerlerinde noktasal gürültü ölçümleri şeklinde isimlendirilir. Gürültü ölçümleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 4857 sayılı İş Kanunu ile 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda istenilen ölçümleri içermektedir. 

Gürültü Ölçümü Neden Yapılır?

Gürültü ölçümü belirli nedenlere bağlı olarak yapılır. Bu nedenleri şöyle sıralayabiliriz:

•    Gürültü kaynağı artarsa,
•    Meslek hastalıkları ortaya çıkarsa,
•    İşyerlerinden gelen şikayetleri değerlendirme,
•    İşyerlerinde faaliyetlerin sürdüğü alanlarda makineler değiştiğinde,
•    Çalışma ortamlarında gürültü düzeyi yasalara uygun mu değil mi onu tespit etmek için,
•    Risk değerlendirmelerinin akabinde gürültülerin riskli görüldüğü hususlarda,

Gürültü ölçümü, uzman kişilerce yapılıyor. Kalibrasyonlu ses seviyesini ölçen cihazlarla ölçüm işlemi tamamlanır. Ölçümler gürültünün olduğu alanlarda yapılmaktadır. Ölçüm işlemi bittikten sonra bir rapor hazırlanır. Rapor üzerinde aşılmaması gereken gürültü değerlerine yer verilir. Ölçülen değerler rapor içerisinde özellikle belirtilir. Eğer ölçülen değerler en üst seviyedeyse işletme sahiplerine mutlaka konuyla ilgili bilgi verilerek gerekli çalışmaların yapılması istenir. Gerekli önlemler alınmadığı takdirde çalışan sağlığı riske atılmış olur. Saka İSG, gürültü ölçümü ile ilgili hizmetleri uzman personelleriyle gerçekleştirir. Ölçümün ardından rapor hazırlayarak işletmelerin nasıl bir yol izlemesi gerektiğini de belirtir.