İş Sağlığı ve Güvenliği Firması, İSG Firması, İSG Hizmetleri, İş Sağlığı ve Güvenliği Kontrolleri, İSG Kontrolleri, İSG Ölçümleri, İSG Hizmetleri

Genel Sağlık Taraması


Genel sağlık taraması hizmetleri için Saka İSG ile irtibata geçebilirsiniz. Genel sağlık taraması hizmetleri ve eğitimleri, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında verilmektedir. Bu kanun kapsamında 1 Ocak 2013 tarihinde bütün iş yerlerine genel sağlık taraması yaptırması zorunluluğu getirilmiştir. İşe giriş ve iş değişikliği gibi konularda mutlaka genel sağlık taraması yapılması gerekmektedir. 

Genel sağlık taraması yapma yetkisi olan kişilerin tıp fakültesi mezunu olması gerekmektedir. Tıp fakültesinden mezun olan kişiler genel sağlık taraması eğitimlerine katılabilirler. Eğitim sona erdikten sonra katılımcılar sınava tabii tutulur. Sınavı geçen adaylar, sertifika almaya hak kazanmış olur. Sertifikayı aldıktan sonra istedikleri işyerlerine müracaat edip oralarda istihdam edebilirler. 

Genel Sağlık Taraması Eğitimi Alan Kişilerin Yetki ve Sorumlulukları Nelerdir?

Genel sağlık taraması eğitimi alan kişiler bazı yetki ve sorumluluklara sahiptir. Genel sağlık taraması eğitiminde başarılı olanların yetki ve sorumluluklarını şöyle sıralayabiliriz:

•    İşe giriş muayenesi,
•    Geç muayeneler,
•    Çalışma ortamı gözetimi,
•    Erken kontrol muayenesi,
•    Erken tanı,
•    İşe dönüş muayenesi,
•    Yer-iş değişikliği,
•    Tamamlayıcı ve ek muayeneler,
•    Aralıklı kontrol muayenesi,
•    İşten ayrılma muayeneleri.

Genel sağlık taraması, işyeri hekimleri tarafından yapılmaktadır. İş yeri hekimleri çalışanlara; portör muayeneleri, laboratuvar tetkikleri ve radyolojik muayeneler yaptırıyorlar. İşe giren herkes muayeneye tabii tutularak iş için uygun olup olmadıkları saptanır. İşyerindeki görevine ve çalışma ortamına bağlı olarak işçilere düzenli aralıklarla fizyolojik ölçümler ve laboratuvar testleri de yapılmaktadır.