İş Sağlığı ve Güvenliği Firması, İSG Firması, İSG Hizmetleri, İş Sağlığı ve Güvenliği Kontrolleri, İSG Kontrolleri, İSG Ölçümleri, İSG Hizmetleri

Gaz-Buhar Ölçümü


Gaz-buhar ölçümü, işyerlerinde yapılmaktadır. İş güvenliği ve iş sağlığı açısından çok önemli bir uygulama olduğunu söyleyebiliriz. 
İşyerlerinin ölçümü ve değerlendirilmesinin yapıldığı çalışmalardır. İşyerlerinde faaliyet esnasında ortaya çıkan gaz buharının çalışma ortamına etkisinin ölçülmesini ifade eden çalışmalardır. Buhar, gaz gibi oluşumlar personellerinin çalıştığı zaman diliminde açığa çıkar. Gaz ve buhar açığa çıktıktan sonra işyerinin her tarafına yayılır. Bu da çalışanlarda solunum sıkıntısına sebep olabilir. İş sağlığı ve güvenliği ele alındığında işyerlerinde çalışanların solunumunu olumsuz etkileyecek tüm risk faktörlerinin ortadan kaldırılması gerekmektedir. Gaz-buhar ölçümleri, iş sağlığı ve güvenliğinin önem verdiği çalışmalardır. 

Gaz-Buhar Ölçümü Neden Yapılır?

Gaz-buhar ölçümü için farklı farklı teknikler uygulanır. Gaz-buhar ölçümünün yapılma nedenlerini şöyle sıralayabiliriz;

•    İşyerlerindeki gaz ve buhar etkisinin miktarı ölçülür. 
•    Gaz ve buhar solunduğu zaman oluşacak reaksiyon ve hastalıklar saptanır. Buna bağlı olarak risk grupları analiz edilir. 

Gaz-buhar ölçümü sayesinde risk faktörlerinin ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar yapılır. Gaz ve buhar seviyesi minimuma indirilir. Gaz ve buhar ölçümünde önemli olan nokta uzman kişiler tarafından yapılmasıdır. Saka İSG, uzman personelleriyle gaz ve buhar ölçümleri gerçekleştirmektedir. Gaz ve buhar ortamda yoğunken ölçülür. Ölçüm değerleri doğru analiz edilip ona göre rapor oluşturulur. Eğer gaz-buhar seviyesi yüksek çıkarsa işletmelere uyarı yapılır. Gaz ve buharın ortamda ideal seviyeye gelmesine yönelik önerilerde bulunulur.