İş Sağlığı ve Güvenliği Firması, İSG Firması, İSG Hizmetleri, İş Sağlığı ve Güvenliği Kontrolleri, İSG Kontrolleri, İSG Ölçümleri, İSG Hizmetleri

Eğiticinin Eğitimi


Eğiticinin eğitimi (45 saat); çeşitli konularda eğitim verecek kişileri donanımlı hale getirmeyi amaçlayan çalışmalardır. Bu eğitimi alan kişiler; eğitim içeriklerinin hazırlanması, uygulama becerileri ve sunum gibi konularda bilgi sahibi olurlar. 

Eğiticinin eğitimi (45 saat); eğitimlerde ekibin yönetilmesi, öğrenme işlemlerinin kolaylaştırılması ve odaklanma gibi kazanımlar elde etmeyi amaçlıyor. Tüm belirttiğimiz bu noktalara uygun araçların oluşturulması noktasında önemli bir eğitimdir. Kurum ve işletmeler; rakiplerinin önüne geçmek için sürekli eğitimi kendilerine ilke edinmişlerdir. Eğitime katılanlar; organizasyon aşamasında eğitim önemini kavramışlardır. Temel ilkeleri somutlaştırılması noktasında da eğitimin önemli rol oynadığını söyleyebiliriz. İletişim becerilerinin artırılması, mesajların netleştirilmesi gibi pek çok konuda eğitime katılanlar kazançlı çıkacak. 

Eğiticinin Eğitimi (45 Saat) Kimler İçin Uygundur?

Kurumların imajını güçlendirmek adına işverenler çalışanlarını eğiticinin eğitimi (45 saat) etkinliklerine yönlendiriyor. Eğiticinin eğitimine şu kişiler katılabilir;

•    Eğitmen olmak isteyen ve kendini o yönde geliştirmek isteyenler,
•    İş güvenliği uzmanları,
•    Kurumlarda bilgi aktarımı yapan yöneticiler,
•    İşyeri hekimleri,
•    Şirketlerin eğitim ve insan kaynakları birimlerinde istihdam edenler,
•    İSG profesyonelleri,
•    Eğitici sertifikaları becerilerinin geliştirilmesi,

45 saatlik verilen bu eğitimde sertifika kazanabilmek için katılımcıların öncelikle sınava girmesi gerekiyor. MEB onaylı olan sertifikalar Türkiye’nin her tarafında geçerlidir. Şirketler son dönemlerde personellerinin eğitimine yatırım amaçlı olarak eğitimler düzenliyorlar. Eğiticinin eğitimi (45 saat) için Saka İSG uzman eğitmenlerinden yardım alabilirsiniz.