İş Sağlığı ve Güvenliği Firması, İSG Firması, İSG Hizmetleri, İş Sağlığı ve Güvenliği Kontrolleri, İSG Kontrolleri, İSG Ölçümleri, İSG Hizmetleri

Basınçlı Kapların Periyodik Kontrolleri


Saka İSG, basınçlı kapların periyodik kontrolleri ile ilgili eğitimler düzenliyor. İş güvenliğine dayalı bu eğitimler uzman eğitimciler tarafından veriliyor. 
Basınçlı kapların periyodik kontrolleri diğer iş güvenliğine dayalı eğitimler gibi birtakım hususları temel alıyor. Basınçlı kapların periyodik kontrolleri eğitimleri;

•    Ekipmanların muayene kriterleri,
•    Muayeneyi gerçekleştirecek kişilerin yetkilerinin tarifleri,
•    Periyotlar,
•    Metotlar çerçevesinde veriliyor. 

Basınçlı Kapların Periyodik Kontrolleri Eğitimi Kazanımları

Basınçlı kapların periyodik kontrolleri eğitimleri alan kişiler bazı yetkilere sahip olur. Aşağıda sıralayacağımız ekipmanların kontrollünü sağlayabilirler;
•    Kara tankeri,
•    Hidrofor,
•    Buhar kazanı,
•    Kızgın yağ kazanı,
•    Tehlikeli ve zararlı madde depolama tankı,
•    Hava tankı,
•    Kızgın su kazanı,
•    Emniyet ventili,
•    Sıcak su kazanı,
•    Basınçlı kap,
•    Sanayi gazları depolama tankı,
•    Otoklav,
•    Parlayıcı,

Basınçlı kapların periyodik kontrolleri, elektrik ve makine mühendisleri tarafından yapılıyor. Basınçlı kapların doğru imal edilmesinin yanında işyerlerine doğru kurulması da çok önemlidir. Eğitimler, belirttiğimiz tüm bu unsurlara dayalı olarak ilerliyor. Düzenli olarak bakımları yapıldığı takdirde ortaya çıkabilecek problemlerinde önüne geçilmiş olur. İşlerin kolaylaştırılması noktasında kontrollerin düzenli yapılması çok önemlidir. Düzgün ve düzenli yapılmayan kontroller telafisi zor olan durumlara yol açabilir. Bu eğitimlerde basınçlı kapların olduğu işyerlerinde; elektrik çarpması, yangın, patlama ve yanıkların engellenmesi adına çalışmalar yapılıyor. Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği kapsamında kontrollerin yapılır. Eğitime katılanlar derslerin sonunda tam donanıma sahip olarak işe başlarlar.