İş Sağlığı ve Güvenliği Firması, İSG Firması, İSG Hizmetleri, İş Sağlığı ve Güvenliği Kontrolleri, İSG Kontrolleri, İSG Ölçümleri, İSG Hizmetleri

Aydınlatma Ölçümü


İşyerlerinde ışık şiddetinin uygun olup olmadığını gösteren testler, aydınlatma ölçümü olarak isimlendirilmektedir. İşyerlerinin doğru aydınlatılmasını sağlayan sistem olduğunu söylemek mümkündür. İşletmelerin faaliyetlerine ve gerçekleşen işin durumuna göre aydınlatmalar yapılmaktadır. 

İşyerleri düzenli aralıklarla aydınlatma ölçümü işlemlerini yaptırmalıdır. Böylelikle doğru aydınlatmalarla iş yaparken görüş kalitesi artırılmış olan çalışanlar daha verimli çalışmaktadır. Aydınlatmalarda yetersiz kalındığında iş verimliliği de aynı şekilde azalmaktadır. Bunun yanı sıra iş kazaları da ortaya çıkar. Bir işyeri çalışan sağlığını korumak için çalışma ortamında uygun fiziksel koşullar sağlamalıdır. Bu fiziksel koşulların başında aydınlatma sistemleri ön sırada gelmektedir. 

Aydınlatma Ölçümü Nasıl Yapılır?

Aydınlatma ölçümü yapımında bazı noktalar çok önemlidir. Bu noktaları şöyle sıralayabiliriz:

•    Yetkili, uzman personeller tarafından yapılır. 
•    Lüxmetreyle ölçülür. Lüxmetrenin kalibrasyonu yetkili olan laboratuvarlarca yapılır. 
•    Aydınlatılacak zemin üzerinde ölçüm gerçekleşir. 
•    Gündüz gerçekleşen ölçümlerde ölçümün gerçekleştiği cihazdan güneş ışığının direkt gelmemesine çok dikkat edilmelidir. 
•    Eğer işyeri gece ölçümün yapılmasını isterse gece de yapılabilir. 
•    Ölçüm sonunda elde edilen değerler normalden azsa işletme konuyla ilgili uyarılır. İşletmenin o zaman ek aydınlatma sistemleri taktırması gerekir. Ayrıca açık renk boyaması ve reflektör temizleme gibi işlemler de yapılabilir. 

Aydınlatma ölçümü yapıldıktan sonra hazırlanan raporda ışık şiddetinin değerlerinin yeterli olup olmadığına dair değerler açıkça belirtilir. Ortam ölçümleri kapsamında hizmet veren Saka İSG uzman personelleriyle aydınlatma ölçümü hizmetleri veriyor. TS EN 12464-1: 2013; TS EN 12464-1.2011: 2012 standartlarına işyerlerinizin aydınlatması uyumlu olup olmadığına aydınlatma ölçümleri ile karar verilir.