İş Sağlığı ve Güvenliği Firması, İSG Firması, İSG Hizmetleri, İş Sağlığı ve Güvenliği Kontrolleri, İSG Kontrolleri, İSG Ölçümleri, İSG Hizmetleri

Acil Durum Eylem Planı


Acil durum eylem planı hakkında hizmet almak için Saka İSG ile iletişime geçebilirsiniz. Saka İSG, acil durum eylem planı hizmetlerini, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın belirttiği kurallar kapsamında veriyor. 

Acil durum eylem planı ile tüm kurum ve kuruluşlardaki personelleri bilinçlendirmeye çalışılır. Acil durum eylem planı çalışmaları kapsamını şu noktalar oluşturuyor;

•    Acil durum nedir,
•    Acil durum yönetim planı nedir,
•    Alınabilecek önlemler nelerdir,
•    Acil durum yönetim planı kapsamında neler yapılmalıdır,
•    Aniden meydana gelen kötü durumlarda neler yapılmalı,
•    Acil durumun arkasından neler yapılmalı.

Acil Durum Eylem Planı Amaçları Nelerdir?

Acil durum eylem planı çalışmalarının birçok amacı vardır. Plan sayesinde kurumlardaki tüm çalışanlar; tahliye, arama, ilkyardım, kurtarma ve yangınla mücadele gibi konularında bilinçlenir. Kriz anında neler yapılacağı konusunda insanlar bilinçlendirilir. Acil durumlarda insanların bilinçsizliğinden kaynaklı olarak ortaya çıkan kötü sonuçların engellemesine yönelik çalışmalar yapılır. Acil durum eylem planı sayesinde kurum çalışanları, olaylar karşısında soğukkanlı davranırlar. Acil durumlarda panik yapmak vb. davranışlar olayların kötü sonuçlanmasına neden olur. Bundan dolayı acil durum planı tüm kurumların alması gereken hizmettir. 

Acil durum eylem planı doğru oluşturulduğu takdirde olayların kötü sonuçlanması engellenmiş olur. Acil durum planını oluşturan kişileri şöyle sıralayabiliriz;

•    İş Sağlığı ve Güvenliği kurul üyeleri,
•    Formenler,
•    İşyeri hekimleri,
•    Sendikacılar,
•    İSG işçi temsilcileri,
•    Yöneticiler,
•    İşyeri hekimleri,
•    İş güvenliği uzmanları,
•    Mühendisler,
•    Ustalar,
•    Teknisyenlerdir.